Wavelet

 الکترونیک  دیدگاه‌ها برای Wavelet بسته هستند
مرداد ۰۱۱۳۹۰
 

مقاله ای که در زیر قرار دارد آموزشی مفهومی درباره ی ویولت می باشد در این مقالهسعی شده مفاهیم کلی بیان شود و از پرداختن صرف به روابط ریاضی خود داری شود اینمقاله دراصل ترجمه ی مقاله ی Robi Polikar می باشد.